Nieuwe vestiging ABO-Milieuconsult B.V. opent in Alphen aan den Rijn

Sinds 1 januari 2018 wordt vanuit Alphen a/d Rijn naast geotechnisch veldwerk en advies ook milieuhygiënisch veldwerk en advies verleend.

Projectmanager voor het milieuhygiënische bodemadvies en -veldwerk is Stephan Romers.
Onze diensten bestaan o.a. uit:
– Nul-/eindsituatiebodemonderzoek van (bedrijfs-)terreinen i.k.v. omgevingsvergunning of activiteitenbesluit;
– Historisch, verkennend en nader bodemonderzoek;
– Asbestinventarisatie van gebouwen/opstallen;
– Keuring van vrijkomende grond volgens het besluit bodemkwaliteit;
– Bemalingsplannen en effluentbemonsteringen;
– Saneringsplan en -evaluatie, BUS-melding en -evaluatie;
– Projectvoorbereiding en –begeleiding bodemsaneringen (directievoering en/of milieukundige begeleiding).

Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Stephan Romers, GSM +31 6 46 36 26 54 of per email romers@geomet.nl

Back to overview