ABO-Milieuconsult BV voert PFAS onderzoek uit in Provincie Zeeland

abo-schouwen-project

ABO-Milieuconsult BV voert PFAS onderzoek uit in Provincie Zeeland

In opdracht van- en in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, heeft ABO-Milieuconsult BV in een periode van 3 maanden, bodemonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van PFAS in de Provincie Zeeland.

De aanleiding van dit onderzoek was het ‘Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS‐houdende grond en baggerspecie (THK)’ dat door Staatssecretaris Van Veldhoven op 8 juli 2019 aan de Tweede Kamer is aangeboden en eind november 2020 is aangepast. Bij afvoer van grondstromen wordt aanbevolen om tijdens uitvoering van partijkeuringen en verkennend- en aanvullend (water)bodemonderzoek, onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren.

In totaal zijn 136 boringen geplaatst en 466 PFAS/GenX analyses uitgevoerd. Dit grootschalige onderzoek geeft een beeld van de mate van PFAS-verontreiniging in de landbodem van Zeeland. Het onderzoek betreft met name grondgebieden waarvan geen verdenking van PFAS-verontreiniging bestond.