ABO-Milieuconsult B.V. voert gecombineerd bodemonderzoek uit voor de Gentsevaart te Kapellebrug

ABO-Milieuconsult B.V. voert gecombineerd bodemonderzoek uit voor de Gentsevaart te Kapellebrug

In opdracht van Provincie Zeeland en Gemeente Hulst voert ABO-Milieuconsult B.V. onderzoek uit naar bodem, milieu en asbest.

Tijdens uitvoering van onderhavig project onderzoekt ABOColsen-bodem de kwaliteit van de grond, het grondwater, het asfalt en de fundering van de Gentsevaart. Middels uitvoering van onderhavig onderzoek, krijgen onze opdrachtgevers – de Provincie Zeeland en gemeente Hulst – inzicht in eventuele aanwezige verontreinigingen en kan worden bepaald of de uitvoerende partijen, maatregelen moeten nemen tijdens uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden.

Sinds februari 2022 is de afdeling Bodem van firma Colsen uit Hulst onderdeel van de ABO-Group. Niels Gelderland is vanuit ABOColsen-bodem projectleider voor bodemgerelateerde projecten, zoals wij deze voor de reconstructie van de Gentsevaart te Kapellebrug uitvoeren.

In het kader van deze reconstructie is Niels Gelderland door de Provincie Zeeland geïnterviewd. Middels deze link wordt u doorverwezen naar het volledige interview en bijbehorende nieuwsbrief: https://www.zeeland.nl/onderwerpen/verkeer-en-openbaar-vervoer/reconstructieaanpak-traverse-kapellebrug-n290/kapellebrug-actueel