Activiteitenbesluit milieubeheer

Contacteer
ons

richard-abo2

Dennis Bijl

Team manager

Dennis.Bijl@abo-group.eu

Activiteitenbesluit milieubeheer: alle milieuregels in één besluit

Heeft u plannen om water te lozen in een sloot? Of wilt u werkzaamheden gaan starten die mogelijk geluidshinder geven? Dan belast u waarschijnlijk het milieu. Voor 2013 moest u toen een milieuvergunning aanvragen. Tegenwoordig is het geregeld via het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin zijn de milieuregels opgenomen waaraan veel ondernemingen moeten voldoen.

Wie krijgt te maken met het Activiteitenbesluit milieubeheer?

Voor het Activiteitenbesluit milieubeheer worden ondernemingen in drie groepen verdeeld: A, B of C. In welke categorie uw bedrijf of organisatie valt, is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Waar u bijhoort, is belangrijk om te weten. Dat kan namelijk uitmaken of u wel of geen melding moet doen, dan wel een vergunning aan moet vragen. Ook speelt het een rol of u een milieubelastende activiteit vanuit uw onderneming uitvoert of in andere hoedanigheid. Dit heeft namelijk invloed op of u te maken krijgt met het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zoals u ziet, is het een ingewikkelde kwestie waarbij professionele hulp geen overbodige luxe is.

Valt u onder een uitzondering?

Wanneer u meer ontdekt over het Activiteitenbesluit milieubeheer komt u vast de term ‘inrichting’ tegen. Dit staat voor een bedrijf dat moet voldoen aan het besluit. Er zijn dus ondernemingen die niet als ‘inrichting’ worden gezien. Veel winkels zijn bijvoorbeeld geen ‘inrichting’. Wordt er door een zaak echter veel energie verbruikt door automatische rolluiken? Dan kan een winkel toch een ‘inrichting’ zijn. Het is dus belangrijk om te weten of uw bedrijf onder de ‘inrichtingen’ valt voor de juiste aanpak.

Wanneer moet u actie ondernemen voor het Activiteitenbesluit milieubeheer?

Gaat u een nieuwe onderneming starten en wordt deze gezien als ‘inrichting’? Dan moet u, afhankelijk van in welke categorie uw bedrijf valt, uiterlijk vier weken voor de oprichting een melding doen. Dit kan voor alle activiteiten zijn, een deel daarvan of u hoeft u helemaal geen melding te doen. Ook bij een verandering binnen een bestaande ‘inrichting’ geldt een periode van minimaal vier weken vooruit. Daarnaast zijn sommige activiteiten vergunningsverplichtig.

Laat een specialist u helpen met het Activiteitenbesluit milieubeheer

Als ondernemer heeft u al veel te maken met allerlei regels en vergunningen. Een ingewikkeld onderdeel daarvan is het Activiteitenbesluit milieubeheer. Maar moet u echt melding doen of heeft u echt een vergunning nodig? En zo ja, doet u dan de juiste aanvraag? Door een partner in te schakelen die deskundige kennis heeft van het Activiteitenbesluit Milieubeheer kunt u zichzelf veel tijd en zorgen besparen.

Profiteer van de expertise van ABO-Milieuconsult

ABO-Milieuconsult heeft veel ervaring met het begeleiden van ondernemers op het gebied van milieu-eisen. Ook met het Activiteitenbesluit milieubeheer kunnen wij u uitstekend helpen. Bovendien is ABO-Milieuconsult een multidisciplinair adviesbureau voor bodem, milieu, ecologie en asbest waardoor wij u met nog veel meer kwesties kunnen bijstaan. Neem daarom gerust met ons contact op. Zo kunnen we snel de juiste stappen zetten voor uw onderneming!

Gerelateerde referenties

Woops! Niks gevonden.