Asbestonderzoek

Contacteer
ons

Peter Oppeneer

Senior consultant asbest
Peter.oppeneer@abo-group.eu

Frank Thienpont

Senior consultant asbest
Frank.thienpont@abo-group.eu

Asbest onderzoek: krijg een compleet zicht op de aanwezigheid van asbest in een bouwwerk

Dankzij de goede eigenschappen voor de bouw werd asbest in het verleden veel gebruikt in bouwprojecten. Sinds de jaren 70 werd het materiaal echter steeds meer verboden vanwege de gezondheidsrisico’s. Toch is er tot 1994 nog vaak asbest toegepast, waardoor er nog veel oudere gebouwen zijn die dit materiaal bevatten. U heeft daarom volgens de wet een asbestinventarisatie nodig voor het slopen of renoveren van panden die voor 1994 zijn gebouwd.

Breng alles in kaart met een asbest inventarisatie rapport

Een  asbestinventarisatie van een gebouw of object vraagt om specialistische kennis. Zo bestaan er verschillende soorten asbest en is het materiaal in het verleden op allerlei manieren toegepast. Bovendien is er verschil in hechtgebonden en losgebonden asbest. Een asbestonderzoek van ABO-Milieuconsult BV wordt altijd uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Deze zal het onderzoek doen volgens de eisen van het werkveld specifieke certificatieschema van de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

Wanneer het inventarisatierapport voor asbest klaar is, dan heeft u duidelijk in beeld of er asbest in het gebouw aanwezig is. Verder weet u om welke asbestsoorten het gaat, waar en hoe het is toegepast en in welke staat het materiaal verkeert. Verder bepaald de DIA tijdens de asbest inventarisatie het risico van de aanwezige asbest. De risicobeoordeling van asbest geeft aan of het beter is om de toepassing direct te verwijderen. Tenslotte laat de beoordeling de risicoklassen zien en aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen.

De stappen van een asbestonderzoek

Asbest inventariseren is een uitgebreid proces dat uit verschillende fases bestaat. Eerst voert de DIA deskresearch uit waarbij de bouwgeschiedenis van het pand of object wordt nagegaan. Vervolgens vindt er een visuele inspectie plaats. Hierbij bekijkt onze specialist het gebouw volledig en neemt monsters van asbestverdachte materialen. Verder beoordeelt de DIA de staat en omvang van de toepassingen met asbest en het potentiële risico daarvan. Een onafhankelijk laboratorium zorgt voor de analyse van de asbestverdachte materiaalmonsters. Tenslotte ontvangt u een (on)volledig asbest inventarisatie rapport. Dit is afhankelijk van het doel van het onderzoek en de daarbij behorende beperkingen. Een onvolledig onderzoek kunt u nog uitbreiden met een aanvullend asbest onderzoek, waarbij de beperkingen worden opgeheven en niet-zichtbare asbesttoepassingen worden opgespoord door middel van destructief onderzoek. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan asbest in de constructie of fundering van een pand. Om de aanwezigheid van asbest in een dergelijke situatie te ontdekken is er zwaar destructief onderzoek nodig. Deze asbest inventarisatie vindt daarom plaats tijdens of direct voorafgaand aan het slopen of strippen van een gebouw.

Wilt u meer weten over een inventarisatie van asbest door ABO-Milieuconsult BV? Neem dan contact op met onze senior consultants asbest. Zij leggen u graag alles uit over het hoe en waarom van een inventarisatierapport van asbest in een gebouw of object!

Bij de aanwezigheid van asbest kan het zijn dat u een speciale sloopvergunning nodig heeft. Wilt u hier meer informatie over? Bekijk dan onze pagina over de Sloopvergunning.

Gerelateerde referenties