Bodem

Contacteer
ons

richard-abo2

Richard van der Helm

General business unit manager

Richard.vanderhelm@abo-group.eu

Ontdek alles over uw grond met het juiste milieukundig bodemonderzoek

Wanneer u voor een terrein een bepaalde bestemming in gedachten heeft, wilt u niet voor verrassingen komen te staan. Dat kan gebeuren wanneer bijvoorbeeld de bodem van het terrein verontreinigd is of als de grond vanwege de samenstelling niet geschikt is voor uw plannen. Om deze ongewenste situatie te voorkomen kunt u door ABO-Milieuconsult BV een milieukundig bodemonderzoek uit laten voeren.

Dit kunt u verwachten van een milieukundig bodemonderzoek

Er bestaan allerlei verschillende redenen om de bodem te laten onderzoeken. Meestal wordt deze uitgevoerd voorafgaand aan een nieuwbouwproject of bij grondverzet. Verder vindt een dergelijke inspectie vaak plaats bij aan- en verkooptransacties. Ook de oprichting of sluiting van een bedrijf is vaak een reden voor een milieukundig bodemonderzoek (klik voor meer informatie!) . Daarnaast wordt vaak onderzoek naar de bodem gedaan wanneer een vermoeden van bodemverontreiniging bestaat. Na een milieukundig bodemonderzoek heeft u inzicht wat er op de betreffende locatie mogelijk is. Bovendien krijgt u een beeld van de eventuele bodemverontreinigingen en de bijbehorende risico’s.

Van verkennend bodemonderzoek tot afvalwaterbemonstering

Voor een milieukundig bodemonderzoek heeft u de juiste specialisten nodig. ABO-Milieuconsult BV is een gerenommeerd multidisciplinair adviesbureau voor bodem, milieu, ecologie en asbest. Wij hebben een deskundig team klaar staan dat u met de volgende soorten bodemonderzoeken kan helpen:

 • Vooronderzoek, inclusief historisch onderzoek (NEN 5725 en NEN 5717)
 • Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
 • Nader bodemonderzoek (NTA 5755)
 • Verkennend- en nader bodemonderzoek in het kader van het “Handelingskader PFAS”
 • Verkennend- en nader asbest in (water)bodemonderzoek (NEN 5707 en NTA 5727)
 • Verkennend- en nader asbest in puinonderzoek (NEN 5897)
 • Verkennend waterbodemonderzoek (NEN 5720)
 • Partijkeuring grond conform het ‘Besluit bodemkwaliteit’ (AP04, protocol 1001)
 • Partijkeuring van niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002)
 • Indicatieve partijkeuringen
 • Archeologisch onderzoek
 • Afvalwaterbemonstering en analyse
 • Bodemonderzoek ter plaatse van ondergrondse opslagtanks (NEN 5740)
 • Asfaltonderzoek volgens de ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ (CROW 210)

Bodemsanering: de oplossing bij bodemverontreiniging

Blijkt uit ons verkennend bodemonderzoek of een andere inspectie dat de bodem verontreinigd is? Dan is een bodemsanering mogelijk nodig. Ook hierbij kan ABO-Milieuconsult BV u van A tot Z begeleiden met de volgende diensten:

 • Uitvoering van saneringsonderzoeken
 • Het opstellen en indienen van een melding in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
 • Het opstellen en indienen van een plan van aanpak en/of maatwerkvoorschrift
 • Milieukundige begeleiding bij (in-situ)bodemsaneringen
 • Opstellen en indienen van de evaluatierapportage na afronding van de bodemsanering
 • Directievoering bij (in-situ)bodemsaneringen

Laat u uitgebreid informeren door ABO-Milieuconsult BV

Bij een milieukundig bodemonderzoek komt veel kijken. Of u nu een verkennend bodemonderzoek wilt laten uitvoeren of een ecologische inspectie, wij kunnen ons voorstellen dat u meerdere vragen heeft. Neem daarvoor gerust contact op met Richard van der Helm van ABO-Milieuconsult BV. Hij vertelt u graag over onze werkwijze en de mogelijkheden. Ook kunt u bij referenties op onze website alvast de verslagen lezen van de bodemonderzoeken die wij hebben uitgevoerd. Maak bijvoorbeeld kennis met de inspecties die wij gedaan hebben voor de bouw van een rotonde in Zeeland of voor het omvangrijke bouwproject The Modernist in Rotterdam.

Wij voeren ook milieuonderzoeken uit m.b.t. het indienen van een Omgevingsplanactiviteit. Dit is nodig wanneer uw handelingen gevolgen hebben voor de omgeving. Denk hierbij aan hinder voor omwonenden of schade aan de natuur. Wat dit inhoudt en hoe ABO-Milieuconsult B.V. u daarbij kan helpen, vertellen wij u graag. Bekijk de pagina Milieuonderzoek Omgevingsvergunning voor meer informatie.