Bodem

Contacteer
ons

richard-abo2

Richard van der Helm

General business unit manager

Richard.vanderhelm@abo-group.eu

Bodem

Nieuwbouw of grondverzet, aan- en verkooptransacties, de oprichting en/of sluiting van bedrijfsactiviteiten. Er zijn verschillende manieren om te maken te krijgen met bodemonderzoek. Niet alleen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een locatie, maar ook om eventuele bodemverontreinigingen en bijkomende risico’s in beeld te brengen. ABO-Milieuconsult BV kan de volgende diensten in het kader van (water)bodemonderzoeken en partijkeuringen verzorgen:

 • Vooronderzoek, inclusief historisch onderzoek (NEN 5725 en NEN 5717);
 • Verkennend- en nader bodemonderzoek (NEN 5740);
 • Verkennend- en nader bodemonderzoek in het kader van het tijdelijk handelingskader PFAS;
 • Verkennend- en nader asbest in (water)bodemonderzoek (NEN 5707 en NTA 5727);
 • Verkennend- en nader asbest in puinonderzoek (NEN 5897);
 • Verkennend waterbodemonderzoek (NEN 5720);
 • Partijkeuring grond conform het Besluit bodemkwaliteit (AP04);
 • Partijkeuring van niet-vormgegeven bouwstoffen;
 • Indicatieve partijkeuringen;
 • Archeologisch onderzoek;
 • Ecologisch onderzoek;
 • Afvalwaterbemonstering en analyse;
 • Onderzoek van ondergrondse tanks (NEN 5740);
 • Due diligence bij (ver)koop transacties;
 • Asfaltonderzoek, Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt (CROW 210).

Wanneer uit (bodem)onderzoek blijkt dat er bodemverontreinigingen aanwezig zijn welke moeten worden aangepakt in het kader van (her)ontwikkeling van een perceel, is ABO-Milieuconsult BV een (milieu)adviesbureau welke beschikt over de expertise voor de uitvoering van de volgende diensten in het kader van (in-situ) bodemsaneringen:

 • Uitvoering van saneringsonderzoeken;
 • Het opstellen en indienen van BUS-meldingen;
 • Het opstellen en indienen van een saneringsplan;
 • Milieukundige begeleiding bij (in-situ) bodemsaneringen (protocollen 6001 en 6002);
 • Opstellen en indienen evaluatie rapportage na afronding bodemsanering;
 • Directievoering bij (in-situ) bodemsaneringen.