Chroom 6 wetgeving

Contacteer
ons

Peter Oppeneer

Senior consultant asbest
Peter.oppeneer@abo-group.eu

Frank Thienpont

Senior consultant asbest
Frank.thienpont@abo-group.eu

Chroom-6 wetgeving: volg de regels met de hulp van ABO-Milieuconsult B.V.

Bij het renoveren of slopen van huizen en gebouwen bestaat de kans op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Een van de stoffen die u hierbij kunt tegenkomen is chroom-6. Om werknemers te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s heeft de overheid chroom-VI regels opgesteld. Deze zorgen ervoor dat het contact met de gevaarlijke stof zoveel wordt mogelijk vermeden. Wanneer u een pand wil opknappen of verwijderen moet u dus rekening houden met het nemen van maatregelen volgens de chroom-VI wetgeving.

 

De noodzaak van de chroom-6 regels

Chroom-VI hoort bij de zogenaamde CMR-stoffen, waarbij CMR staat voor Carcinogeen, Mutageen en Reproductietoxisch. Wanneer iemand in aanraking komt met een CMR-stof kan dit op den duur de gezondheid ernstig beschadigen. Chroom-6 staat bekend om zijn roest- en rotwerende eigenschappen en is daarom vaak aanwezig in verf en lak. Hierdoor kan in een pand deze stof overal aanwezig zijn. Overigens is het gebruik van chroom-6 nog niet volledig verboden en wordt er nog steeds mee gewerkt. De stof wordt bijvoorbeeld toegepast bij het spuiten en lakken van oppervlaktes en het looien van leer. Ook kan het aanwezig zijn in cement. Wanneer men zich echter houdt aan de chroom-6 regels wordt het risico voor de gezondheid beperkt.

 

De gevarenzone volgens de chroom-VI wetgeving

Volgens de Europese wetgeving moeten gevaarlijke stoffen, wanneer de techniek het toelaat, vervangen worden door ongevaarlijke varianten. In Nederland wordt chroom-6 als een gevaarlijke stof beschouwd voor werknemers, wanneer het gedurende een werkdag op een werkplek de wettelijke grenswaarde overschrijdt. Deze waarde ligt op 1 microgram per kubieke meter. Dit geldt zowel voor bij het werken met chroomhoudende producten als tijdens sloop- en renovatiewerkzaamheden waar chroom-6 vrijkomt.

 

Chroom-6 regels bij het passeren van de gevarengrens

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn. U bent namelijk volgens de chroom-6 wetgeving verplicht om uw personeel te informeren over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Ook moet u ze instrueren over hoe ze veilig kunnen werken met chroom-6. Verder dient u, wanneer het mogelijk is, te zorgen voor een lagere blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan veiligheidsmaatregelen, zoals de juiste beschermende kleding voor het personeel. Verder kunnen bij werkzaamheden waarbij veel stofdeeltjes vrijkomen, zoals schuren en slijpen, afzuigapparatuur worden gebruikt. Ook is het een idee om afgescheiden werkruimtes in te zetten. Er zijn echter nog veel meer werktechnieken mogelijk waarover wij u graag informeren.

 

Voldoe aan de chroom-VI regels met ABO-Milieuconsult B.V.

Voordat u de juiste veiligheidsmaatregelen kunt nemen, moet u eerst de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen inventariseren. Dit onderzoek kunt u laten uitvoeren door een van de adviseurs van ABO-Milieuconsult B.V.. Zij zijn absolute specialisten in het traceren van gevaarlijke stoffen in gebouwen waaronder chroom-VI. Wanneer onze inventarisatie is afgerond, dan weet u exact waar en hoeveel chroom-6 zich in uw pand bevindt. Zorg dus dat u voldoet aan de chroom-6 wetgeving en neem snel contact met ons op voor meer informatie!

Gerelateerde referenties