Chroom VI onderzoek

Contacteer
ons

Peter Oppeneer

Senior consultant asbest
Peter.oppeneer@abo-group.eu

Frank Thienpont

Senior consultant asbest
Frank.thienpont@abo-group.eu

Werk veilig dankzij een chroom-6 onderzoek

Bij werkzaamheden met materiaal waarin chroom-6 is verwerkt, kan er gevaar voor de gezondheid ontstaan. Chroom-VI is namelijk een zogenaamde CMR-stof. CMR staat voor Carcinogeen, Mutageen en Reproductietoxisch. CMR-stoffen kunnen kanker veroorzaken of de vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden. Ze kunnen bovendien op verschillende manieren het lichaam binnendringen. Men kan het inademen, inslikken of opnemen via de huid. Vanwege de gezondheidsrisico’s moet u zich houden aan diverse wettelijke verplichtingen wanneer u een van chroom-6 verdacht gebouw of object gaat slopen, verbouwen of schilderen. Een van de acties die u moet ondernemen is het laten uitvoeren van een chroom-6 onderzoek. In ABO-Milieuconsult B.V. vindt u de juiste partner. Een chroom-VI inventarisatie is namelijk één van onze expertises.

Chroom-6: van alle markten thuis

Hoewel veel producten geen chroom-VI meer mogen bevatten, komt het nog in allerlei toepassingen voor. Het is namelijk in het verleden veel gebruikt. Denkt u bijvoorbeeld aan oppervlakken van verchroomd metaal of kunststof. Ook wordt de toxische stof nog vaak aangetroffen in anti-corrosiemiddelen voor metalen ondergronden, zoals roestwerende verf. Verder kan geconserveerd hout chroom-6 bevatten doordat de gevaarlijke stof ook in houtconserveringsmiddelen kan zitten. Zoals u ziet, zijn er veel opties om deze chroomsoort aan te treffen. Onze experts zijn op de hoogte van alle mogelijke toepassingen en weten precies waar ze op moeten letten bij een chroom-VI onderzoek.

Het verloop van een chroom-VI onderzoek

Een chroom-6-inventarisatie houdt in dat u inzicht krijgt in de hoeveelheid en de mate waarin conservenringslagen met chroom-VI aanwezig zijn. Voor ons onderzoek maken we gebruik van monsters. Hiervoor zijn er twee methodes. De eerst is het zogenaamde carbacide testen dat we ook wel de wattenstaafjesmethode noemen. Wanneer het staafje intensief paars kleurt dan zit er in het materiaal een hoog percentage chroom-6. Blijft de paarse kleur uit? Dan geeft dat geen garantie dat het materiaal vrij is van chroom-VI. In dat geval nemen we materiaalmonsters die we naar een gecertificeerd en geaccrediteerd laboratorium sturen voor verder onderzoek. Wanneer het aankomt op materiaalmonsters dient u er rekening mee te houden dat dit veel tijd vergt en bovendien kostbaar is. Ook ontstaat er schade aan de toepassing doordat er voor het onderzoek een redelijke hoeveelheid materiaal nodig is.

Profiteer van maatwerk en kies voor ABO-Milieuconsult B.V.

Het ontdekken en inventariseren van chroom-6 vereist specifieke vakkennis. Bij ABO-Milieuconsult B.V. werken gespecialiseerde adviseurs die voor u een professioneel chroom-VI onderzoek kunnen uitvoeren. Bovendien leveren wij maatwerk! Gaat u dus slopen of renoveren? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en advies. Gaat u met ons in zee? Dan kunt u erop rekenen dat alle aanwezige chroom-6 vakkundig in kaart wordt gebracht.

Gerelateerde referenties