Ecologie

Contacteer
ons

richard-abo2

Dennis Bijl

Team manager

Dennis.Bijl@abo-group.eu

Ecologie

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of het opstellen van een bestemmingsplan dient over het algemeen een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van de Wet natuurbescherming. Doel van een ecologisch onderzoek is de voorgenomen plannen te toetsen aan de huidige natuurwetgeving, de Wet natuurbescherming, zodat duidelijk wordt welke maatregelen moeten worden getroffen om overtreding van deze wet te voorkomen.

ABO-Milieuconsult BV voert de volgende ecologische onderzoeken uit:

  • Quickscan Wet natuurbescherming
  • Nader onderzoek (vleermuis, vogels, amfibieën, reptielen, planten, vissen en overige soorten zoogdieren)
  • eDNA onderzoek
  • Opstellen werkprotocol / migratieplan
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Opstellen plan Natuurinclusief bouwen
  • Opstellen plan gebiedsinrichting
  • Ecologisch bermbeheer
  • Natuurlijke oevers

Gerelateerde referenties

Woops! Niks gevonden.