Ecologische quickscan

Contacteer
ons

richard-abo2

Dennis Bijl

Team manager

Dennis.Bijl@abo-group.eu

Ecologische quickscan: een noodzaak voor iedere ruimtelijke ingreep

Gaat u bouwen op een nieuw terrein of een gebouw slopen? Dan is het van belang dat u vooraf een ecologische quickscan laat uitvoeren. Of sterker nog, een ecologische quickscan is verplicht op iedere ruimtelijke ontwikkeling. Of deze nu in de stad plaatsvindt of in een buitengebied. Een quickscan is namelijk het eerste onderdeel van een ecologisch onderzoek. Bij dit onderzoek wordt het geplande bouwproject getoetst aan de Wet natuurbescherming. De quickscan laat zien of er beschermde flora- en faunasoorten aanwezig kunnen zijn op de bouwlocatie.

Een ecologische quickscan is verplicht: zorg dus voor een betrouwbare partner

Een quickscan ecologie is één van de specialiteiten van ABO-Milieuconsult B.V. Daarvoor hebben wij een ervaren ecoloog in huis die volgens de richtlijnen van de Wet natuurbescherming het terrein onderzoekt op beschermde soorten. Zo kan het zijn dat vleermuizen op de locatie leven. Of misschien groeit de bruinrode wespenorchis? Met een ecologische quickscan brengt onze ecoloog precies in kaart of beschermde soorten aanwezig kunnen zijn en om welke planten en dieren het gaat. Het onderzoek wordt op meerdere fronten uitgevoerd. Zo hoort een uitgebreide literatuurstudie bij plus een veldbezoek. Dat laatste houdt in dat de ecoloog het terrein persoonlijk komt inspecteren.

Krijg een helder overzicht met een quickscan ecologie

Na het researchgedeelte van de quickscan volgt een omschrijving van het project en welke soorten mogelijk verwacht kunnen worden op de projectlocatie. Op basis van deze gegevens wordt de projectlocatie bezocht en wordt bekeken of beschermde soorten gebruik kunnen maken van de onderzoekslocatie en of vervolgstappen benodigd zijn. In de ecologische quickscan die verplicht is, toetsen we tenslotte uw project aan de Wet natuurbescherming.

Laat ABO-Milieuconsult B.V. u helpen bij het complete ecologische traject

In het geval er tijdens een ecologische quickscan sporen worden gevonden van de vermoedelijke aanwezigheid van beschermde soorten is vaak een vervolgonderzoek mogelijk. Deze kan, anders dan de quickscan voor ecologie, niet het hele jaar door plaatsvinden. Dit komt omdat planten en dieren zich vaak periodiek laten zien in een bepaald gebied. Ook het ecologische vervolgonderzoek kunt u door ons laten uitvoeren. Bovendien kunnen wij u helpen met alle stappen en reglementen om legaal te gaan bouwen of slopen volgens de Wet natuurbescherming.

Wilt u gaan slopen of bouwen? ABO-Milieuconsult B.V. helpt bij allerlei milieukwesties. Behalve een ecologische quickscan kunnen wij bijvoorbeeld ook een bodem- of asbestonderzoek doen. Vraag snel meer informatie aan via ons contactformulier!

Gerelateerde referenties

Woops! Niks gevonden.