Ontheffing voor de Wet natuurbescherming

Contacteer
ons

richard-abo2

Dennis Bijl

Team manager

Dennis.Bijl@abo-group.eu

Ontheffing voor de Wet natuurbescherming: dit moet u weten

Wilt u starten met een bouwproject? Of andere werkzaamheden uitvoeren op een plaats waar beschermde dieren of planten zijn? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. Vroeger was dit de Flora- en faunawet, maar deze wet is in 2017 komen te vervallen. Alle regels over het beschermen van de planten, bomen en dieren zijn sindsdien ondergebracht in de Wet natuurbescherming. Ook met deze nieuwe wet is het nog steeds verboden om beschermde dier- en plantsoorten te storen, te beschadigen of te verdrijven. In bepaalde omstandigheden kunt u echter een ontheffing voor de Flora- en faunawet, ofwel de Wet natuurbescherming krijgen.

Ontdek de mogelijkheden voor een ontheffing voor de Wet natuurbescherming

De reden om een ontheffing op de voormalig Flora- en faunawet aan te vragen moet een zwaarwegend belang hebben. Denk bijvoorbeeld aan omstandigheden waarbij de volksgezondheid en de openbare veiligheid bedreigd worden. Ook het waarborgen van een veilig luchtverkeer kan een reden zijn voor een ontheffing voor de Wet natuurbescherming. Verder worden onder andere schade aan bossen, gewassen en wateren gezien als een zwaarwegend belang.

Hierom kan uw ontheffing niet doorgaan

Behalve vanwege redenen die niet zwaarwegend genoeg zijn, kan er ook op andere gronden een ontheffing voor de Wet natuurbescherming worden geweigerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er ook andere oplossingen voor uw plannen mogelijk zijn waarbij de schade aan flora en fauna kan worden voorkomen. Ook mogen uw werkzaamheden niet het voortbestaan van een soort of populatie bedreigen.

Hoe krijgt u een ontheffing voor de Wet natuurbescherming?

Voor de vroegere ontheffing voor de Flora- en faunawet kon u bij de Rijksoverheid terecht. Tegenwoordig moet u een ontheffing voor de Wet natuurbescherming bij de provincie aanvragen waar de werkzaamheden plaatsvinden. Het gevolg is dat het oordeel over de ontheffing van provincie tot provincie kan verschillen. Het is daarom aan te raden om professioneel advies in te winnen voordat u uw aanvraag start.

ABO-Milieuconsult begeleidt u graag bij ieder milieuvraagstuk

De ideale partner om u met uw ontheffing voor de Wet natuurbescherming te helpen is ABO-Milieuconsult. Een van onze specialiteiten is natuur en milieu. Zo kunnen wij ecologisch onderzoek verrichten. Bovendien verzorgen wij de juiste documenten, zodat u de milieu- en natuurwetten niet overtreedt. Daarom kunt u bij ons ook terecht voor onder andere een omgevingsvergunning, een sloopmelding, een bodemonderzoek, een asbestinventarisatie of een bemalingsadvies.

Zet de eerste stap en neem contact op met ABO-Milieuconsult

Wilt u meer weten over het ingewikkelde traject voor het aanvragen van een ontheffing voor de Wet natuurbescherming? Mail of bel dan gerust naar de dichtstbijzijnde vestiging van ABO-Milieuconsult. U vindt ons in Goes, Alphen aan den Rijn, Breda en Hulst. Of stuur ons eenvoudig een bericht via het contactformulier!

Gerelateerde referenties

Woops! Niks gevonden.