Wet natuurbescherming

Contacteer
ons

richard-abo2

Dennis Bijl

Team manager

Dennis.Bijl@abo-group.eu

Wet natuurbescherming: laat ABO-Milieuconsult u helpen met de ontheffingsaanvraag

Wie gaat slopen, renoveren of bouwen krijgt te maken met de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat voor alle ruimtelijke ingrepen, die invloed hebben op flora en fauna, een vergunning nodig is. Het is dus goed om, voordat uw project van start gaat, te weten of er nog maatregelen genomen moeten worden. Dit om boetes achteraf te vermijden. ABO-Milieuconsult is hierbij de uitgelezen partner om u te helpen aan een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming. Wij brengen de flora en fauna op uw projectlocatie in kaart via een ecologische quickscan en indien nodig een aanvullend ecologisch onderzoek.

Maak kennis met de Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt de natuur op drie onderdelen: gebieden, soorten en bossen. Deze wet voor natuurbeheer bestaat namelijk uit drie wetten die in 2017 zijn samengevoegd. Kort gezegd houdt het voor u in dat als u bijvoorbeeld een weg wil aanleggen of een pand wil bouwen eerst gecontroleerd moet worden of op het terrein geen beschermde soorten aanwezig zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vleermuizen die in een oud pand wonen dat u wilt slopen. Of aan een beschermd plantje dat op de toekomstige bouwlocatie groeit. Overigens heeft u niet alleen met de regeling voor natuurbescherming te maken als u in een natuurgebied bouwt. Ook in de stad heeft u kans op zeldzame dier- en/of plantensoorten.

De eerste stap: een quickscan voor de Wet natuurbescherming

Wanneer u wilt weten of u een Wet natuurbescherming vergunning nodig heeft, dan kunnen wij u helpen met een zogenaamde quickscan. Hierbij gaat onze ecoloog op onderzoek uit of beschermde flora en fauna op uw sloop- of bouwlocatie aanwezig zijn. Wordt er niets gevonden? Dan zijn geen speciale maatregelen nodig op het gebied van de Wet natuurbescherming. Treft onze ecoloog wel sporen aan van beschermde soorten? Dan is een uitgebreider onderzoek nodig om te ontdekken of deze daadwerkelijk aanwezig zijn of dat we ze kunnen uitsluiten.

Neem contact op met ABO-Milieuconsult

Blijkt beschermde flora of fauna aanwezig te zijn dan heeft u een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig. ABO-Milieuconsult kan u hierbij ook helpen. Zo stellen wij voor de ontheffingsaanvraag een activiteitenplan en een ecologisch werkprotocol op. Heeft u dus bouw- of sloopplannen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie. Mail daarvoor eenvoudig naar teammanager Dennis Bijl via Dennis.Bijl@abo-group.eu. Hij staat u graag te woord met deskundig advies!

Ook voor natuurinclusief bouwen kunt u contact met ons opnemen.

Gerelateerde referenties

Woops! Niks gevonden.