Asfaltonderzoek

Contacteer
ons

Thijs van der Steen

Senior Consultant Bodem
Thijs.vandersteen@abo-group.eu

Thierry Hoogerheide

Senior consultant bodem
Thierry.hoogerheide@abo-group.eu

Asfalt: onderzoek de samenstelling volgens de richtlijnen van CROW 210

Bent u als wegenbouwer, ingenieur of in een andere hoedanigheid van plan om een weg op te breken? Dan is het nodig dat u een asfaltonderzoek laat uitvoeren. Hierbij wordt de samenstelling van het asfalt geanalyseerd om te ontdekken of er schadelijke stoffen, zoals teer, aanwezig zijn. Zonder dat het asfalt is onderzocht, mag u het namelijk niet afvoeren of hergebruiken. Voor dit proces vindt u de juiste partner in ABO-Milieuconsult. We hebben alle kennis en kunde in huis voor een deskundig en betrouwbaar asfaltonderzoek.

Waarom een asfaltonderzoek?

Sinds 1995 is het in Nederland verboden om asfalt met teer te gebruiken. Dit verbod leidde 20 jaar later tot de zogenaamde CROW 210. Deze publicatie staat ook bekend als de ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’. Hierin staan de stappen die u moet ondernemen om te bepalen of het asfalt teerhoudend of teervrij is. Een van de onderdelen van CROW 210 is een onderzoek naar de samenstelling van het asfalt. Wanneer u ABO-Milieuconsult hiervoor inschakelt, kunt u er zeker van zijn dat het asfaltonderzoek volgens de richtlijnen van deze publicatie wordt uitgevoerd.

Asfalt: onderzoek naar de kwaliteit van het materiaal

De samenstelling van het asfalt onderzoeken we door middel van kernboringen met onze kernboormachine. De asfaltkernen die we daarmee ophalen, sturen we naar een gespecialiseerd laboratorium. Daar wordt het asfalt gecontroleerd op samenstelling en aanwezigheid van teer. Behalve een asfaltonderzoek kunnen we ook een funderingsonderzoek doen. Hierbij bekijken we of er fundering aanwezig is en of deze opnieuw is te gebruiken. Verder gaan we na of de fundering vrij van asbest is en zoeken we de milieutechnische kwaliteit van de onderliggende bodem uit. Wanneer al onze bevindingen van een asfaltonderzoek of een asfalt- en funderingsonderzoek in kaart zijn gebracht, maken we voor u een helder rapport. Zo weet u precies hoe het met het asfalt en eventueel de fundering plus onderliggende grond is gesteld.

Asfalt- en funderingsonderzoek: wat kan ABO-Milieuconsult nog meer voor u betekenen?

ABO-Milieuconsult is een multidisciplinair adviesbureau op het gebied van bodem, milieu, asbest en ecologie. We kunnen u daarom qua regelgeving en onderzoek op allerlei manieren helpen wanneer u een bouwproject start, wegwerkzaamheden gaat uitvoeren of een pand gaat renoveren. Een asfaltonderzoek of een asfalt- en funderingsonderzoek zijn maar een van de vele diensten die ABO-Milieuconsult verleent. We voeren bijvoorbeeld ook allerlei andere bodemonderzoeken uit. Zo kunnen we een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) verzorgen, maar ook een partijkeuring grond conform het ‘Besluit bodemkwaliteit’ (AP04, protocol 1001). Of een ecologisch onderzoek blijkt uit een van onze onderzoeken dat de bodem is verontreinigd of beschermde soorten aanwezig zijn? Dan kunnen we u helpen met het hele proces dat daarop volgt tot en met de bodemsanering aan toe of indienen van een ontheffing Wet natuurbescherming.

Ontdek snel de samenstelling van uw asfalt en neem contact op met ABO-Milieuconsult

Wilt u weten wat we voor u kunnen doen in verband met een asfaltonderzoek of een van onze andere diensten? Neem dan gerust contact op met een van onze vier vestigingen of verstuur uw bericht eenvoudig via het contactformulier!

Gerelateerde referenties