Asbest

Wat gaat er veranderen in het asbeststelsel? In 2018 heeft toenmalig Staatssecretaris Tamara van Ark bekendgemaakt om het asbeststelsel te moderniseren. Hierbij is een pakket aan maatregelen aangekondigd die tot doel hebben om te komen tot een zorgvuldig asbestbeleid. De belangrijkste punten voor verbetering zijn: duidelijkheid...

Omdat er steeds vaker asbest wordt aangetroffen in tegellijm willen wij u op de hoogte stellen van deze ontwikkeling. Omdat tegellijm een materiaal is waarin het asbest niet homogeen aanwezig is, dienen hier meerdere monsters van genomen te worden. Dit betreft de normale tegellijm die...