Bodem

De afgelopen jaren is de Japanse duizendknoop vaak in het nieuws geweest. Er zijn dan ook genoeg redenen om ongerust te zijn over deze exoot. De plant verdringt andere soorten en kan bovendien schade veroorzaken aan onder andere gebouwen en rioleringen. Hoewel de Japanse duizendknoop...

  Vanaf nu bieden wij u onze vertrouwde diensten ook vanuit onze vestiging in Breda aan. Onze diensten bestaan onder andere uit bodem-, geotechnische-, archeologische- en ecologische onderzoeken en asbest inventarisaties. Voor projecten in- en nabij Breda neemt u contact op met: Dhr.  ing.  T.B.  van der Steen (0113-362286)...

In opdracht van- en in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, heeft ABO-Milieuconsult BV in een periode van 3 maanden, bodemonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van PFAS in de Provincie Zeeland. De aanleiding van dit onderzoek was het 'Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS‐houdende grond en baggerspecie...

Door bij de aanbesteding en bouw van woonwijken en kantoren een beetje geld en moeite in te plannen voor ecologie, ontwikkel je een veel prettigere leefomgeving. De auteur van deze serie korte artikelen liet deze zomer een vriend die in de insecten- en plaagdierenbestrijding werkt een...

ABO-Milieuconsult, ABO Geomet en Geosonda zijn gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken inclusief het uitbrengen van bijbehorende adviezen voor het project The Modernist in Rotterdam. ABO-Milieuconsult heeft verschillende milieukundige bodemonderzoeken, een archeologisch onderzoek en een asbestinventarisatie uitgevoerd. ABO Geomet heeft tot dusver geotechnische adviezen...

Het tijdelijk handelingskader PFAS moet duidelijkheid geven over hoe te handelen wanneer men te maken krijgt met PFAS bij het toepassen van grond en bagger. Op 3 juli 2020 is een aanpassing op het tijdelijk handelingskader van 29 november 2019 gepubliceerd door staatssecretaris van Infrastructuur...