Milieuonderzoek omgevingsvergunning

Contacteer
ons

richard-abo2

Richard van der Helm

General business unit manager

Richard.vanderhelm@abo-group.eu

Maak kennis met de brede functie van de omgevingsvergunning

Wanneer u plannen heeft om te renoveren, slopen of (ver)bouwen, heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is nodig wanneer uw handelingen gevolgen hebben voor de omgeving. Denk hierbij aan hinder voor omwonenden of schade aan de natuur. Maar de omgevingsvergunning omvat nog veel meer dan dat. Wat deze omgevingsvergunning inhoudt en hoe ABO-Milieuconsult B.V. u daarbij kan helpen, vertellen wij u graag.

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning klinkt misschien onbekend, maar als u vaker met veranderingen aan onroerend goed hebt gewerkt dan heeft u er zijdelings mee te maken gehad. De bouwvergunning en milieuvergunning zijn dan waarschijnlijk al bekende termen voor u. Voor 2010 moesten deze vergunningen nog apart aangevraagd worden. Sinds de invoering van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dat in één keer. Deze omgevingsvergunning bevat circa 25 wetten die onder andere met bouwen, wonen en natuurbescherming te maken hebben. Zo vallen ook de kap- en sloopvergunning, naast een bouwvergunning, onder de Wabo.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

In eerste instantie lijkt de Wabo, de vergunningaanvraag een stuk makkelijker te maken dan de situatie van vóór 2010. Verschillende vergunningen die u nodig heeft om te bouwen vallen nu immers onder de omgevingsvergunning. Toch blijft de vergunningskwestie nog ingewikkeld. Zo heeft u niet voor alle bouwwerkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige kleinschalige renovaties. Bij de meeste projecten die gevolgen hebben voor de omwonenden, het milieu en de natuur is een vergunning nodig. Wilt u zeker weten of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag het dan gerust aan ABO-Milieuconsult B.V. Wij geven u graag advies!

Ontdek meer informatie over de aanvraag van een omgevingsvergunning

Hoe en waar u een omgevingsvergunning moet aanvragen hangt af van de grootte/type van het project. Wanneer u een aanvraag voor een omgevingsvergunning wilt doen, kunt u eerst een omgevingsvergunningcheck laten uitvoeren. Zo weet u zeker of u wel of geen aanvraag van een omgevingsvergunning moet doen. Zo ja? Dan kunnen wij u adviseren welke onderzoeken benodigd zijn.

Neem eenvoudig contact op met de adviseurs van ABO-Milieuconsult B.V.

Heeft u vragen over de procedure: ABO-Milieuconsult B.V. kan u adviseren welke onderzoeken benodigd zijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.  Ga daarvoor naar onze contactpagina en vul het webformulier in, of neem contact op met één van onze vier vestigingen!