Nieuwe vestiging ABO-Milieuconsult B.V. opent in Alphen aan den Rijn

Sinds 1 januari 2018 wordt vanuit Alphen a/d Rijn naast geotechnisch veldwerk en advies ook milieuhygiënisch veldwerk en advies verleend.

Projectmanager voor het milieuhygiënische bodemadvies en -veldwerk is Dennis Bijl.

Onze diensten bestaan o.a. uit:
– Nul-/eindsituatiebodemonderzoek van (bedrijfs-)terreinen i.k.v. omgevingsvergunning of activiteitenbesluit;
– Historisch, verkennend en nader bodemonderzoek;
– Asbestinventarisatie van gebouwen/opstallen;
– Keuring van vrijkomende grond conform het Besluit bodemkwaliteit;
– Bemalingsplannen en effluentbemonsteringen;
– Saneringsplan en -evaluatie, BUS-melding en -evaluatie;
– Projectvoorbereiding en –begeleiding bodemsaneringen (directievoering en/of milieukundige begeleiding).
– Daarnaast begeleiden wij tevens diverse onderzoeken in het kader van een omgevingsvergunning en/of bestemmingsplan. Hier moet u denken aan archeologie, ecologie, akoestiek, explosieven, luchtkwaliteit, enz.
U wordt als opdrachtgever volledig ontzorgt in de begeleiding, procesbewaking en coördinatie van de diverse onderzoeken.

Voor een vrijblijvende offerte of informatie kunt u contact opnemen met Dennis Bijl, GSM +31 6 11 52 06 03 of per email dennis.bijl@abo-group.eu.

Back to overview