Nieuws

Gespecialiseerd op het gebied van milieu en natuur

  Zie hieronder ons item omtrent Natuurinclusief bouwen in het programma Doe Maar Duurzaam:  

Lees meer

Modernisering asbeststelsel

Wat gaat er veranderen in het asbeststelsel? In 2018 heeft toenmalig Staatssecretaris Tamara van Ark bekendgemaakt om het asbeststelsel te moderniseren. Hierbij is een pakket aan maatregelen aangekondigd die tot doel hebben om te komen tot een zorgvuldig asbestbeleid. De belangrijkste punten voor verbetering zijn:…

Lees meer

ABO-Milieuconsult BV voert PFAS onderzoek uit in Provincie Zeeland

In opdracht van- en in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, heeft ABO-Milieuconsult BV in een periode van 3 maanden, bodemonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van PFAS in de Provincie Zeeland. De aanleiding van dit onderzoek was het ‘Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS‐houdende grond en…

Lees meer

Natuurinclusief bouwen: Kleine moeite, groot plezier

Door bij de aanbesteding en bouw van woonwijken en kantoren een beetje geld en moeite in te plannen voor ecologie, ontwikkel je een veel prettigere leefomgeving. De auteur van deze serie korte artikelen liet deze zomer een vriend die in de insecten- en plaagdierenbestrijding werkt…

Lees meer

The Modernist Rotterdam

ABO-Milieuconsult, ABO Geomet en Geosonda zijn gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken inclusief het uitbrengen van bijbehorende adviezen voor het project The Modernist in Rotterdam. ABO-Milieuconsult heeft verschillende milieukundige bodemonderzoeken, een archeologisch onderzoek en een asbestinventarisatie uitgevoerd. ABO Geomet heeft tot dusver geotechnische adviezen…

Lees meer

Environmental Due Diligence Europa

ABO-Milieuconsult B.V. heeft voor een Amerikaanse investeerder binnen Europa diverse locaties onderzocht om de milieukundige risico’s in kaart te brengen. Tijdens de onderzoeken worden alle relevante documenten en vergunningen bestudeerd. Daarnaast wordt een locatiebezoek verricht waarbij een milieu-inspectie wordt uitgevoerd, zowel intern als extern. Tijdens…

Lees meer

Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS per 3 juli 2020

Het tijdelijk handelingskader PFAS moet duidelijkheid geven over hoe te handelen wanneer men te maken krijgt met PFAS bij het toepassen van grond en bagger. Op 3 juli 2020 is een aanpassing op het tijdelijk handelingskader van 29 november 2019 gepubliceerd door staatssecretaris van Infrastructuur…

Lees meer

Asbesthoudende tegellijm

Omdat er steeds vaker asbest wordt aangetroffen in tegellijm willen wij u op de hoogte stellen van deze ontwikkeling. Omdat tegellijm een materiaal is waarin het asbest niet homogeen aanwezig is, dienen hier meerdere monsters van genomen te worden. Dit betreft de normale tegellijm die…

Lees meer