Nieuws

The Modernist Rotterdam

ABO-Milieuconsult, ABO Geomet en Geosonda zijn gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken inclusief het uitbrengen van bijbehorende adviezen voor het project The Modernist in Rotterdam. ABO-Milieuconsult heeft verschillende milieukundige bodemonderzoeken, een archeologisch onderzoek en een asbestinventarisatie uitgevoerd. ABO Geomet heeft tot dusver geotechnische adviezen…

Lees meer

Enviromental Due Diligence Europa

ABO-Milieuconsult B.V. heeft voor een Amerikaanse investeerder binnen Europa diverse locaties onderzocht om de milieukundige risico’s in kaart te brengen. Tijdens de onderzoeken worden alle relevante documenten en vergunningen bestudeerd. Daarnaast wordt een locatiebezoek verricht waarbij een milieu-inspectie wordt uitgevoerd, zowel intern als extern. Tijdens…

Lees meer

Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS per 3 juli 2020

Het tijdelijk handelingskader PFAS moet duidelijkheid geven over hoe te handelen wanneer men te maken krijgt met PFAS bij het toepassen van grond en bagger. Op 3 juli 2020 is een aanpassing op het tijdelijk handelingskader van 29 november 2019 gepubliceerd door staatssecretaris van Infrastructuur…

Lees meer

Asbesthoudende tegellijm

Omdat er steeds vaker asbest wordt aangetroffen in tegellijm willen wij u op de hoogte stellen van deze ontwikkeling. Omdat tegellijm een materiaal is waarin het asbest niet homogeen aanwezig is, dienen hier meerdere monsters van genomen te worden. Dit betreft de normale tegellijm die…

Lees meer