Bodemsanering Baarland

abo-baarland

Bodem

Bodemsanering Baarland

In opdracht van DNWG Infra BV heeft ABO-Milieuconsult BV de bodemsanering ter plaatse van een voormalig 50 kV overgangsstation begeleid. Ter plaatse was een olieverontreiniging aanwezig onder het gebouw. In het kader van de ontmanteling van het overgangsstation en de verkoop van het perceel is de bodemsanering uitgevoerd.

Wat dit project bijzonder maakt, is dat de verontreinigde grond onder het gebouw is verwijderd waarbij het gebouw in takt is gebleven.

Doordat het overgangsstation was gefundeerd op betonpalen van 8,5 meter lengte, was het weggraven van de verontreinigde grond onder het gebouw mogelijk (zie foto).

De bodemsanering is verricht door de firma De Voogd uit Grijpskerke. Bij het ontgraven van de verontreinigde grond is onder andere gebruik gemaakt van een zuigwagen en een minigraver.

ABO-Milieuconsult BV heeft de volgende diensten voor DNWG Infra BV verricht:
• Asbestinventarisatie voormalig 50 kV station (i.v.m. optie om over te gaan tot sloop van het overgangsstation);
• Nader bodemonderzoek;
• Opstellen kostenraming sanering en inschrijfstaat;
• BUS melding, milieukundige begeleiding, directievoering bodemsanering en opstellen BUS evaluatie.
Uiteindelijk is alle verontreinigde grond vervangen door schone grond en heeft het bevoegd gezag Wet bodembescherming ingestemd met het behaalde saneringsresultaat.