Cunetonderzoek conform NEN 5740 en CROW publicatie 400

cunetonderzoek-3

Bodem

Cunetonderzoek conform NEN 5740 en CROW publicatie 400

Met circa 2 miljoen kilometer aan totale lengte zijn kabels en leidingen in de Nederlandse bodem van groot belang voor het leveren van onze basisvoorzieningen. Ons land ligt er vol mee. Het is de verwachting dat het aantal kilometers kabels en leidingwerk in de toekomst alleen nog maar gaat toenemen.

Kabel- en leidingbeheerders zijn daarom continu bezig met het verbeteren van hun netwerk. Zowel met het aanleggen van nieuwe als het vervangen van oude ‘ondergrondse infrastructuur’.

Om de veiligheid van eigen medewerkers te kunnen garanderen laten kabel- en leidingbeheerders onderzoek uitvoeren naar de milieuhygiënische kwaliteit van de grond ter plaatse van de benodigde graafwerkzaamheden.

ABO-Milieuconsult BV verzorgt de benodigde cunetonderzoeken welke voorgeschreven staan in de CROW publicatie 400. Dit betreft onderzoeken conform de lijnvormige richtlijnen uit de NEN5740. De CROW publicatie 400 betreft een richtlijn voor veilig en zorgvuldig werken aan ondergrondse lijninfrastructuur. In een dergelijk onderzoek wordt aan de hand van de milieu hygiënische kwaliteit van de grond (en eventueel het grondwater), de veiligheidsklasse bepaald waarin de werkzaamheden dienen te moeten worden uitgevoerd.