Europa: Enviromental Due Diligence

due-dilligence-v2

Milieu- en bemalingsadvies

Europa: Enviromental Due Diligence

ABO-Milieuconsult B.V. heeft voor een Amerikaanse investeerder binnen Europa diverse locaties onderzocht om de milieukundige risico’s in kaart te brengen. Tijdens de onderzoeken worden alle relevante documenten en vergunningen bestudeerd. Daarnaast wordt een locatiebezoek verricht waarbij een milieu-inspectie wordt uitgevoerd, zowel intern als extern. Tijdens de inspectie worden interviews gehouden met betrokken personen, wordt bekeken of er risico’s aanwezig zijn die een (bodem)verontreiniging kunnen veroorzaken en of andere risico’s aanwezig zijn (zoals schimmel, lekkages, e.d.).

ABO-Milieuconsult B.V. verzorgt, indien benodigd, direct een milieukundig bodemonderzoek en/of een asbestinventarisatie. Tevens kunnen we onderzoek naar legionella, chroom-VI, lood in verf en/of PCB in materiaal uitvoeren.

Doordat ABO-Milieuconsult B.V. diverse onderzoeken direct kan uitvoeren wordt tijd en geld bespaard voor de opdrachtgever. Phase I en Phase II van een enviromental due diligence onderzoek wordt hiermee in één fase uitgevoerd.

Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met de heer Dennis Bijl (Dennis.Bijl@abo-group.eu/ GSM 06-11520603).