Milieukundig bodemonderzoek Kasteel Nederhorst den Berg

Bodem

Milieukundig bodemonderzoek Kasteel Nederhorst den Berg

Het kasteel is voor 1301 gerealiseerd en kreeg haar huidige vorm met torens rond 1635.  Tot na de Tweede Wereldoorlog is het -vaak als zomerverblijf- bewoond geweest. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het kasteel leeg te staan, waarna in 1959 is gestart met de renovatie en toen de renovatie nagenoeg afgerond was in 1971, brak een grote brand uit.  Hierna werd het kasteel naast wonen ook gebruikt als klokkenmuseum en kantoor. Na ruim 50 jaar is het nu weer aan een restauratie toe.

Stadsherstel Amsterdam heeft het kasteel in 2022 overgenomen met als voornemen het kasteel te herbestemmen, de beste optie is naar appartementen. Op het kasteelterrein bevinden zich diverse bijgebouwen, zoals het koetshuiscomplex met de historische schuur. In het kasteel en de bijgebouwen komen huurwoningen. In de monumentale schuur gaat het om drie sociale huurhuizen. Hiervoor is de aanleg van nieuwe kabels, leidingen en warmtepompen benodigd. Daarnaast wordt een fiets- en tuinberging gerealiseerd en een tuin aangelegd.

 

Stadsherstel Amsterdam zal het behoud en herstel van het kasteel in acht nemen. “Bij het kasteel, het koetshuis en de schuur worden de bestaande ruimte-indeling en oorspronkelijke materialen zoveel mogelijk aangehouden. Alleen als het nodig is voor de nieuwe woonfunctie worden ingrepen gedaan, passend binnen de culturele waarde”.

Ten behoeve van deze werkzaamheden heeft ABO-Milieuconsult B.V. een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd op diverse locaties op het terrein. Het milieukundig bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Hiervoor zijn boringen en peilbuizen geplaatst en is de grond en grondwater geanalyseerd op diverse parameters.

De veldwerkers hebben een locatie-inspectie uitgevoerd en kregen zelfs een rondleiding in het kasteel. Zo sta je de ene dag als veldwerker op een industrieterrein en de andere dag bij een historisch kasteel. Als veldwerker is geen dag dus hetzelfde en meewerken aan het behoud van een prachtige locatie maakt het werk nog eens extra leuk.