Rotterdam: The Modernist

the-modernist

Bodem

Rotterdam: The Modernist

ABO-Milieuconsult, ABO Geomet en Geosonda zijn gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken inclusief het uitbrengen van bijbehorende adviezen voor het project The Modernist in Rotterdam. ABO-Milieuconsult heeft verschillende milieukundige bodemonderzoeken, een archeologisch onderzoek en een asbestinventarisatie uitgevoerd. ABO Geomet heeft tot dusver geotechnische adviezen uitgebracht voor zowel de fundering als de bouwput- en bemaling. Gelet op de bebouwde omgeving van de projectlocatie is tevens een beschouwing gemaakt van de mogelijke invloed van de bouwwerkzaamheden op de omgeving en is een plan geschreven voor de monitoring van de invloed tijdens de uitvoering. Het geotechnisch grondonderzoek is uitgevoerd door zusterbedrijf Geosonda.

Op de projectlocatie The Modernist zal het huidige kantorencomplex, inclusief de 1-laagse kelder, volledig gesloopt worden. Hiervoor in de plaats wordt een Noord- en Zuidtoren gebouwd van 70 meter respectievelijk 120 meter hoog. Deze torens worden door middel van een plintgebouw op de verdiepingen 2 t/m 6 met elkaar verbonden. Onder de noordtoren wordt een 1-laagse parkeerkelder gerealiseerd, welke deels buiten de hoogbouw reikt. De Zuidtoren wordt eveneens voorzien van een 1-laagse kelder ten behoeve van diverse installaties. De ondergrondse parkeergarage wordt door middel van een verbindingstunnel op niveau -2 gekoppeld aan de bestaande parkeergarage Kruisplein.

Door de complexiteit en omvang van het onderzoek was een nauwe samenwerking tussen de verschillende deelbedrijven benodigd.  Doordat de ABO-Group diverse disciplines onder één dak heeft, is de opdrachtgever volledig ontzien in het gehele proces.

Benieuwd naar wat ABO-Milieuconsult B.V. voor u kunt betekenen, dan kunt u contact opnemen met de heer Dennis Bijl (Dennis.Bijl@abo-group.eu/ GSM 06-11520603).