Referenties

Milieukundig bodemonderzoek Kasteel Nederhorst den Berg

Het kasteel is voor 1301 gerealiseerd en kreeg haar huidige vorm met torens rond 1635.  Tot na de Tweede Wereldoorlog is het -vaak als zomerverblijf- bewoond geweest. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het kasteel leeg te staan, waarna in 1959 is gestart met de renovatie…

Lees meer

Bodemsanering ten bate van de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Aarkanaal te Alphen aan den Rijn

Aannemersbedrijf Van Boekel B&I gaat na de zomervakantie van dit jaar starten met de aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal. In de voorbereidende fase is door ABO-Milieuconsult BV een nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de beide brughoofden naar de milieuhygiënische kwaliteit van de…

Lees meer

Bodemsanering nieuwe rotonde Ritthem

Ter hoogte van de aansluiting van de A58 en de N662 is door Provincie Zeeland in de periode van januari tot oktober 2022 een rotonde aangelegd. De nieuwe rotonde vormt de aansluiting van de A58 op de Ritthemsestraat en de Marie Curieweg te Ritthem. In…

Lees meer

Waterdunen

In 2012 is begonnen met de aanleg van Waterdunen: een groot natuur- en recreatiegebied aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen met een prachtig uitzicht op de Westerschelde. Waterdunen is een combinatie van binnendijkse zoute natuur en versterkte kust met een innovatieve getijdenduiker. Dat maakt het gebied…

Lees meer

Bodemsanering Baarland

In opdracht van DNWG Infra BV heeft ABO-Milieuconsult BV de bodemsanering ter plaatse van een voormalig 50 kV overgangsstation begeleid. Ter plaatse was een olieverontreiniging aanwezig onder het gebouw. In het kader van de ontmanteling van het overgangsstation en de verkoop van het perceel is…

Lees meer

Met ABO-Milieuconsult BV neem je de juiste afslag.

Ter hoogte van de aansluiting van de N662 op de A58 zal door Provincie Zeeland in 2021 een rotonde worden gerealiseerd. In voorbereiding op de realisatie van deze nieuwe rotonde zijn in de periode juni  – november 2020 door ABO-Milieuconsult BV diverse bodem- en verhardingsonderzoeken…

Lees meer

Rotterdam: The Modernist

ABO-Milieuconsult, ABO Geomet en Geosonda zijn gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken inclusief het uitbrengen van bijbehorende adviezen voor het project The Modernist in Rotterdam. ABO-Milieuconsult heeft verschillende milieukundige bodemonderzoeken, een archeologisch onderzoek en een asbestinventarisatie uitgevoerd. ABO Geomet heeft tot dusver geotechnische adviezen…

Lees meer

Europa: Enviromental Due Diligence

ABO-Milieuconsult B.V. heeft voor een Amerikaanse investeerder binnen Europa diverse locaties onderzocht om de milieukundige risico’s in kaart te brengen. Tijdens de onderzoeken worden alle relevante documenten en vergunningen bestudeerd. Daarnaast wordt een locatiebezoek verricht waarbij een milieu-inspectie wordt uitgevoerd, zowel intern als extern. Tijdens…

Lees meer

Geohydrologische studies Terneuzen

In het kader van verbreding van de N62 (Tractaatweg gedeelte Terneuzen naar de Belgische grens)  dienen meerdere aanpassingen aan het huidige kabel- en leidingentracé uitgevoerd te worden. ABO-Milieuconsult B.V., heeft hiertoe de benodigde geohydrologische studies uitgevoerd. In deze studie zijn o.a. onderstaande aandachtspunten uitgewerkt: Grondwateronttrekkingsberekeningen…

Lees meer

Cunetonderzoek conform NEN 5740 en CROW publicatie 400

Met circa 2 miljoen kilometer aan totale lengte zijn kabels en leidingen in de Nederlandse bodem van groot belang voor het leveren van onze basisvoorzieningen. Ons land ligt er vol mee. Het is de verwachting dat het aantal kilometers kabels en leidingwerk in de toekomst…

Lees meer

Voormalige stortplaats Kanaalpolder

Ten noorden van het dorp Philippine in Zeeuws-Vlaanderen ligt de voormalige stortplaats Kanaalpolder. Van 1967 tot 1977 is hier in een laag gelegen weiland huisafval, bouwafval en chemisch afval over een oppervlakte van 5 hectare gestort. Door het ontbreken van een boven- en onderafdichting van…

Lees meer

ABO-Group bundelt disciplines in Vlissingen

Ter plaatse van de voormalige chemische wasserij Edelweis aan de Paul Krugerstraat te Vlissingen is in de periode januari-februari 2018 door ABO-Milieuconsult B.V. een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gemeente Vlissingen. De historische bedrijfslocatie bestond uit een chemische wasserij en…

Lees meer