Referenties

The Modernist Rotterdam

ABO-Milieuconsult, ABO Geomet en Geosonda zijn gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken inclusief het uitbrengen van bijbehorende adviezen voor het project The Modernist in Rotterdam. ABO-Milieuconsult heeft verschillende milieukundige bodemonderzoeken, een archeologisch onderzoek en een asbestinventarisatie uitgevoerd. ABO Geomet heeft tot dusver geotechnische adviezen…

Lees meer

Enviromental Due Diligence Europa

ABO-Milieuconsult B.V. heeft voor een Amerikaanse investeerder binnen Europa diverse locaties onderzocht om de milieukundige risico’s in kaart te brengen. Tijdens de onderzoeken worden alle relevante documenten en vergunningen bestudeerd. Daarnaast wordt een locatiebezoek verricht waarbij een milieu-inspectie wordt uitgevoerd, zowel intern als extern. Tijdens…

Lees meer

Geohydrologische studies Terneuzen

In het kader van verbreding van de N62 (Tractaatweg gedeelte Terneuzen naar de Belgische grens)  dienen meerdere aanpassingen aan het huidige kabel- en leidingentracé uitgevoerd te worden. ABO-Milieuconsult B.V., heeft hiertoe de benodigde geohydrologische studies uitgevoerd. In deze studie zijn o.a. onderstaande aandachtspunten uitgewerkt: Grondwateronttrekkingsberekeningen…

Lees meer

Cunetonderzoek conform NEN 5740 en CROW publicatie 400

Met circa 2 miljoen kilometer aan totale lengte zijn kabels en leidingen in de Nederlandse bodem van groot belang voor het leveren van onze basisvoorzieningen. Ons land ligt er vol mee. Het is de verwachting dat het aantal kilometers kabels en leidingwerk in de toekomst…

Lees meer

Voormalige stortplaats Kanaalpolder

Ten noorden van het dorp Philippine in Zeeuws-Vlaanderen ligt de voormalige stortplaats Kanaalpolder. Van 1967 tot 1977 is hier in een laag gelegen weiland huisafval, bouwafval en chemisch afval over een oppervlakte van 5 hectare gestort. Door het ontbreken van een boven- en onderafdichting van…

Lees meer

ABO-Group bundelt disciplines in Vlissingen

Ter plaatse van de voormalige chemische wasserij Edelweis aan de Paul Krugerstraat te Vlissingen is in de periode januari-februari 2018 door ABO-Milieuconsult B.V. een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gemeente Vlissingen. De historische bedrijfslocatie bestond uit een chemische wasserij en…

Lees meer