Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Contacteer
ons

Dennis Bijl

Teammanager
Dennis.Bijl@abo-group.eu

Thierry Hoogerheide

Senior consultant bodem
Thierry.hoogerheide@abo-group.eu

Ontdek de kwaliteit van uw perceel met een verkennend bodemonderzoek

Wanneer u een bouwproject start, bestemming wijzigt of een wijziging aan een bestaand pand uitvoert, dan moet uw grond voldoen aan diverse eisen. De regels hiervoor vallen onder het zogenaamde Activiteitenbesluit milieubeheer. Om de vergunningen voor uw project in goede banen te leiden, zijn er vooraf meerdere onderzoeken nodig. Eén daarvan is het verkennend bodemonderzoek, dat ook NEN 5740 onderzoek wordt genoemd.

Wat vertelt een NEN 5740 onderzoek?

Bij een verkennend bodemonderzoek stellen we vast of uw perceel geschikt is voor uw plannen, ofwel u krijgt inzicht in de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater). Dit onderzoek is bijvoorbeeld nodig bij de aanvraag van een milieu- of  omgevingsvergunning.

Maar ook bij de verkoop, koop, verhuur of huur van onroerend goed. Dit is om te zorgen dat de toekomstige eigenaren of huurders op de hoogte zijn van de beperkingen of risico’s van de plek. Verder is een bestemmingswijziging een reden om een NEN 5740-onderzoek te laten uitvoeren. Daarnaast kan een calamiteit tot bodemverontreiniging leiden, doordat bijvoorbeeld chemicaliën vrijkomen. Ook dan is een bodemonderzoek nodig.

De werkwijze bij een verkennend bodemonderzoek

Het NEN 5740-onderzoek wordt uitgevoerd via boringen op uw perceel. Hierna plaatsen we peilbuizen en nemen we monsters van het grondwater. Dit gebeurt volgens de Nederlandse norm NEN 5740. Deze norm bepaalt onder andere hoeveel boringen en peilbuizen toegepast worden. Hierbij spelen de grootte van uw perceel en de aanwezigheid van verdachte situaties een rol. Een voormalig industrieterrein heeft bijvoorbeeld andere eisen dan een weiland.

Nadat de monsters zijn genomen, laten we ze analyseren in een geaccrediteerd laboratorium. Na ontvangst van de resultaten maakt ABO Milieuconsult BV een rapport met daarin onze adviezen. Hierna weet u of op uw perceel bodemverontreiniging aanwezig is, meer onderzoek nodig is of dat uw grond schoon kan worden verklaard.

De kosten van een NEN 5740-onderzoek

De staat van het terrein en de grootte van het oppervlak bepalen de kosten van een verkennend bodemonderzoek. Laat u het onderzoek door de specialisten van ABO-Milieuconsult BV uitvoeren? Dan zorgen we dat u vooraf goed op de hoogte bent van de omvang en de kosten van het NEN 5740-onderzoek.

Ontdek de diverse diensten van ABO-Milieuconsult BV

Wanneer u gaat bouwen, renoveren of op een andere manier de omgeving wijzigt, dan komt u in een wereld van ingewikkelde regelgeving. ABO-Milieuconsult BV kan u op alle fronten helpen om de vereiste vergunningen te bemachtigen. Als multidisciplinair adviesbureau met veel expertise op het gebied van bodem en milieu zijn we daarvoor de aangewezen partner.

Blijkt bijvoorbeeld uit het verkennend bodemonderzoek dat er verontreiniging op uw projectlocatie is aangetroffen? Dan kunnen we voor u een nader bodemonderzoek, ofwel een NTA 5755 onderzoek uitvoeren.

Staat er een project op de planning waarvoor een verkennend bodemonderzoek nodig is? Neem dan snel contact op met ABO-Milieuconsult BV. We leggen u graag onze werkwijze uit, wat de verwachte kosten zijn en wat we nog meer voor u kunnen betekenen.

Gerelateerde referenties