Natuurinclusief bouwen: Kleine moeite, groot plezier

natuurinclusief-bouwen-visie-2021

Natuurinclusief bouwen: Kleine moeite, groot plezier

Door bij de aanbesteding en bouw van woonwijken en kantoren een beetje geld en moeite in te plannen voor ecologie, ontwikkel je een veel prettigere leefomgeving.

De auteur van deze serie korte artikelen liet deze zomer een vriend die in de insecten- en plaagdierenbestrijding werkt een kleine lading zenuwgif voor de ingang van een hommelnest aanbrengen. Deze koddige, harige insecten leken de spouwmuur te beschadigen en een rondhobbelende peuter van 3 wilden we behoeden voor een nare insectensteek. ‘Dat had je dus niet moeten doen,’ aldus Dennis Bijl, Senior consultant bij ABO Milieuconsult B.V. ‘Hommelnesten worden niet heel groot, zijn ongevaarlijk en verrijken de natuur in woonwijken.’

Hoe moet het dan wel? Bijl laat als voorbeeld weten dat ABO Milieuconsult B.V in samenwerking met een ontwikkelaar in de gemeente Leiden een nieuwe woontoren ontwikkelt op de Rooseveltstraat. Veertien verdiepingen hoog, met trapsgewijs steeds kleinere verdiepingen. ‘Uiteraard komen op die daken op iedere hoogte zonnepanelen te liggen,’ aldus Bijl die namens ABO-Milieuconsult meeschrijft aan plannen voor overheden, bedrijven en particulieren op het gebied van natuurinclusief bouwen. ‘Je kunt die zonnepanelen onder een hoek leggen en ervoor zorgen dat daar nesten en schuilplaatsen voor vogels ontstaan. Kleine moeite, maar het verrijkt de biodiversiteit enorm.’

Na het uitvoeren van de verplichte quickscan op beschermde diersoorten kwam Bijl bij deze locatie in Leiden ook vleermuizen tegen. Hierdoor moest een nader onderzoek uitgevoerd worden, een ontheffing aangevraagd worden en maatregelen getroffen worden zodat de vleermuizen in de nieuwbouw weer kunnen terugkeren. Deze procedures zijn tijdrovend en kosten veel geld.
‘De kosten van slepende procedures wegen niet op tegen de geringe meerprijs van standaard natuurinclusief bouwen’.

Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je voor alle bouwprojecten een richtlijn natuurinclusief bouwen moet volgen; en dat dat automatisch volstaat in het brengen van voldoende biodiversiteit, zonder al die nader onderzoeken en procedures. De kosten van die procedures wegen eigenlijk nauwelijks op tegen de geringe meerprijs van natuurinclusief bouwen.’
Bij natuurinclusief bouwen gaat het om het gehele plaatje, dus de gehele flora en fauna, zowel in de nieuwbouw als de buitenruimte. Alles staat in verbinding met elkaar en alleen daardoor realiseer je een goede biodiversiteit.

‘Ook in nieuwbouwwijken zie je het gewoon gebeuren,’ gaat Bijl verder. ‘Prefab huizen, zoals het bouwbedrijf ze altijd al bouwt, die zijn het goedkoopst per kubieke meter.’ De milieuconsultant legt uit dat je door een simpele inbouwsteen in een spouwmuur waar insecten in kunnen al snel bijdraagt aan de bijenstand die erg onder druk staat. Ook zou je meer integraal om moeten gaan met vleermuis- en vogelkasten. Daarnaast zijn groene daken en muren ook isolerend.

De coronacrisis heeft ons doen realiseren dat je woonplek en voldoende groen om je huis heen belangrijker is dan we dachten. Hoe woon je zelf? Bijl: ‘Recent ben ik naar een jaren ’70 rijtjeswoning verhuist. Niet heel spannend, maar ik heb wel direct onderzocht welke dieren in mijn buurt voorkomen. Geen gierzwaluwen, wel mussen en volop insecten. Ook gaan de tegels zoveel mogelijk uit mijn tuin en zet ik lavendel en vlinderstruiken neer voor de insecten.’ Kijk, die laatste twee planten staan dan wel weer volop in de tuin van ondergetekende.

Bron